کیف کوله پشتی

 

 

 

دوخت کیف کوله پشتی خیلی ساده است در نهایت می بینید که شبیه یک پاکت دوخته شده فقط باید با کمی دقت تکه ها را درست در جای خود قرار بدید .اگه به بعضی از وسایل مانند قلاب یا سگک و یا حلقه ها دسترسی ندارید می تونید از وسایل کیف های قدیمی و کهنه که دیگر قابل استفاده نیستند استفاده کنید .

وسایل لازم :

پارچه ترمه - پارچه جیر - آستری - قیطان 50/3 سانتی متر - 8 عدد سوراخ دکمه منگنه ای -

 لایی چسب - نخ همرنگ پارچه - زیپ چسبان - قلاب - نوار اریب

قسمتهای مختلف الگو :

 پیش کیف 1 بار از پارچه ترمه ( آ )

 نوار تکه پیش کیف 1 بار از پارچه جیر ( ب )

  درز دو تکه پهلوی کیف 2 بار از ترمه و 2 بار از پارچه جیر ( س ، د )

   نوار دور جیب 2 بار از پارچه جیر( ش )   

 لبه جیب 2 بار از پارچه ترمه ( ج )  

 بند کیف کادری به طول 80 سانتی متر و عرض 10 سانتی متر ، عرض تا شده پس از دوخت 5

سانتی متر می شود .

 (ه)درب کیف به شکل نیم دایره

    تکه زیر کیف 1 بار از پارچه جیر ( ط )  

  ( ض)پشت کیف 1 بار از پارچه جیر

 کیسه جیب 2 بار : کادری به طول 11 و به عرض 9 سانتی متر از پارچه ترمه

 نوار بند کیف کادری به طول 20 سانتی متر و عرض 3 سانتی متر از پارچه جیر

 

مراحل انجام کار :

تکه پیش :

قبل از اینکه دوخت را شروع کنید تمام لبه های کار را با نوار اریب بدوزید .

1- نوار تکه پیش ( ب )  را به پیش کیف ( آ ) بدوزید و با توجه به تصویر رنگی بندینک کیف را داخل حلقه قرار دهید .

 

 

 نوار تکه پیش

 

 تکه پهلوها :

 2-  با توجه به نمودار درز دو تکه پهلوی کیف را دو به دو به هم بدوزید . ( س ، د )

 

در این نمودار محل وصل دو تکه از پارچه جیر و ترمه و هم چنین  قرار گرفتن تکه جیب و سوراخ های منگنه و نشان داده شده است . ( پارچه های ترمه با کادر رنگی مشاهده می کنید . )

  3- نوار دور جیب را به سه طرف کیسه جیب چرخ کنید . ( ش )

 4- جیب را به پهلوهای کیف گذاشته و اطراف آن را بدوزید .

 

 

 5- لبه جیب را آماده کرده و روی دهانه جیب بگذارید ( ج ) و با توجه به ( نمودار ۲ )  5/0

سانتی متر بالاتر از قسمتی که دهانه جیب قرار دارد وصل کنید .

 

 

 

6- بندهای کیف را به اندازه های داده شده آماده کنید و یک سر آن را در جای مشخص شده

پشت بدنه کیف  ( ض )  ثابت کنید بطوری که سگک ها از داخل بندها عبور داده شده باشد .

 

 

 

 

7- درب کیف ( ه )  را در محل تعیین شده بگذارید بطوریکه دو سر بندها بین پشت و درب کیف قرار بگیرد . درز را چرخ کنید .

 

 

 

8- درز تکه پهلو را به پیش و پشت کیف به هم بدوزید .

9- تکه زیر کیف را به زیر کیف و به لبه های پیش و پشت بدوزید . ( ط )

 

 

 10- با توجه به علامات ، سوراخ منگنه را در جاهای مشخص شده بزنید .

11- کار را به رو برگردانید و نوار قیطان را روی درزهای دوخته شده بگذارید و با نخ و سوزن دستی به روی درزها محکم کنید .

120 سانتی متر از نوار قیطان را نیز از سوراخ منگنه ها عبور داده و دو سر آن را از قلاب نگهدارنده در پیش کیف عبور دهید .

 

 تاريخ : 15 Nov 2012 | 15:13 | نویسنده : شیدا غلامی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.